مراکز درمانی

بیمارستان روانپزشکی ویلاشهر مشهد

بیمارستان روانپزشکی ویلاشهر مشهد

بیمارستان روانپزشکی ویلاشهر در حاشیه شهر مشهد واقع درابتدای جاده طرقبه ، ویلاشهر ( امام رضا 4 ) واقع شده است. ظرفیت تعداد بستری جانباز در این مرکز ، 25 تخت فعال می باشد که از سال 1370 تاسیس گردیده است.
ساختمان فعلی مرکز استیجاری بوده و دارای 3000 متر زمین و 1200 متر زیر بنا در سه طبقه می باشد که در جهت بهسازی مرکز وایجاد فضای مناسب ، اقدامات مهمی صورت گرفته است .
وضعیت نیروی انسانی شامل :
تعداد کل کارکنان شاغل در مرکز : ( 39 نفر)
تعداد کارکنان رسمی : ( 22 نفر)
تعداد کارکنان قراردادی : ( 13 نفر)
تعداد کارکنان شرکتی : ( 4 نفر )
بخشهای درمانی بیمارستان شامل :
1- پرستاری
2- روانشناسی
3- مددکاری
4- کاردرمانی که شامل دو بخش بستری و روزانه به ظرفیت 30 نفر می باشد.

الف - تامین و جذب پرستار و بهیار برای فعالیت در بخش
ب - برنامه ریزی پرسنل در بخش
ج - فراهم آوردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز بخش
اقدامات در زمان پذیرش :
1- تشکیل پرونده براساس دستور کتبی روانپزشک
2- بازدید بدنی بیمار جهت اطمینان از نداشتن وسایل تیز وبرنده، کبریت وسیگار
3- بررسی وضعیت بیمار از نظر وجود مشکلات و بیماریهای جسمی
4- کنترل وزن وعلائم حیاتی
5- در مورد بیماران آژیته و تحریک پذیر استفاده از اتاق فوریت با دستور مسئول فنی مرکز .
اقدامات پس از پذیرش :
1- ارجاع جانباز وخانواده وی به واحد روانشناسی و مددکاری
2- ویزیت بیمار توسط پزشک مقیم و معاینه کامل وی و درخواست آزمایشات و نوار قلب در صورت نیاز
3- دریافت نوار قلب و انجام آزمایشات د رخواستی و پیگیری موارد اورژانس جسمی
4- کنترل و اداره بیمار تحریک پذیر و پرخاشگر
اقدامات در بخش :
1- ویزیت جانبازان توسط روانپزشک
2- اعزام بیمار به مراکز تخصصی درمانی در صورت داشتن مشکلات جسمی
3- پیگیری نوار مغز، رادیو لوزی، سی تی اسکن، ام. آر.آی ، وآمادگی های قبل از انجام موارد ذکر شده
4- اجرای وعده های دارویی وتهیه نسخ دارویی
5- نظارت برتغذیه و بهداشت فردی بیماران
6-کنترل ساعات وچگونگی ملاقات بیماران
6- نظارت بر بهداشت و نظافت بخش و...
7- پیگیری تهیه لوازم مورد نیاز بخش شامل: تشک ، پتو، ملافه، روتختی ، لباس و ...
8- نظارت بربیمارانی که احتمال خودکشی،دگرکشی،خودآزاری وفرار رادارند
9-پیگیری مراحل ترخیص جانبازپس از بهبودی

فعالیتهای واحدکاردرمانی این مرکز به دو گروه از جانبازان ارائه می گردد:
گروه اول : جانبازان روزانه
گروه دوم : جانبازان بستری
گروه اول جانبازان روزانه : این گروه از جانبازان با تشخیص تیم درمان مرکز( شامل روانپزشک ، مدیر مرکز، دو روانشناس، مددکار اجتماعی، کاردرمانگر و پرستار)توسط روانپزشک به این واحد ارجاع می گردند این گروه ازجانبازان خود دو دسته اند :
دسته اول: جانبازانی که با علائم سایکوتیک که سوابق بستری طولانی مدت را در این مرکز و یا درمراکزدرمانی دیگر داشته اند ، و از آنجا که بستری طولانی مدت باعث افت عملکرد و بیمارستانی شدن آنها می گردد ورها کردن آنان باعث بروز مشکلات متعدد برای خود ، خانواده و جامعه می شود به صورت روزانه مراجعه می کنند . به این گروه از بیماران خدمات دارویی ، مشاوره و مددکاری ارائه می گردد و در صورت عود علائم بیماری در مرکز بستری می شوند.
/> نحوه فعالیت و ارائه خدمات :
این دسته از جانبازان در طول ایام هفته بجز پنج شنبه و جمعه ها توسط سرویس مرکز از سطح شهر ونزدیک ترین جای ممکن به این مرکز منتقل و پس از صرف صبحانه ، در قسمتهای مختلف وبا امکاناتی که در مرکز وجود دارد ، با توجه به توانایی علائق کاری مشغول به فعالیت می شوند. در صورت انجام فعالیت مطلوب ( با در نظر گرفتن توان بیمار)مورد تشویق قرار گرفته و با دریافت ژتون تشویقی می توانند از فروشگاه خرید نمایند. در نهایت قبل از ظهر هم توسط سرویس مرکز به منازل خود باز می گردند.
مزیت ارائه این گونه خدمات:
1- جلوگیری از قطع ارتباط این جانبازان با کانون گرم خانواده
2- کاهش هزینه ها و جلوگیری از اشغال دائمی تخت های فعال مرکز توسط این گروه از جانبازان
3- جلوگیری از افت عملکردی و بیمارستانی شدن که جزء عوارض بستری های طولانی مدت می باشد.
4-توانبخشی و پرکردن اوقات فراغت بیماران به شکلی که درمان آنها کمک کند. ( افزایش اعتماد به نفس، ارتباط اجتماعی، همکاری گروهی، قدرت حل مسئله، تمرکز ودقت و ... )
5-ویزیت مرتب توسط روانپزشک و ارتباط مستمر با خانواده در جهت حل مشکلات وارائه خدمات مشاوره ای ومددکاری
نوع فعالیت :
کشاورزی، باغبانی، معرق کاری، مشبک کاری
فوق برنامه:
- استفاده از استخرشنا وسالن ورزشی سرپوشیده
- پیاده روی و استفاده از مناطق خوش آب وهوای اطراف مشهد
-برگزاری مسابقات ورزشی
دسته دوم : جانبازانی باعلائم غیر سایکو تیک که از کار افتاده بوده و مستمری دریافت می کنند ولی به علت بیکاری و حضور دائم در منزل باعث ایجاد مشکل برای خود و خانواده واطرافیان گشته و نهایتا منجر به تشدید بیماری و ... می گردد. این دسته از بیماران اغلب پس از ترخیص ، از بخش بستری به قسمت روزانه معرفی می گردند و یا اینکه توسط سایر روانپزشکان به مرکز روزانه معرفی می گردند.
این جانبازان از سرویس رفت وآمد و سایر امکانات بهره می برند ولی مدت زمانی که به مرکز روزانه مراجعه می کنند محدود بوده وسعی می گردد با ارائه خدمات مشاوره ای، جانباز پس از مدتی در جامعه مشغول به فعالیتی در حد توان خود می شود.
گروه دوم جانبازان بستری : این گروه از جانبازان پس از اینکه توسط روانپزشک مورد معاینه ودرمان قرار گرفته و علائم حاد بیمار برطرف گردید، با اهداف ارزیابی ، کمک به تشخیص ، درمان و توانبخشی به واحد کاردرمانی ارجاع می گردند.
کاردرمانگر پس از برقراری ارتباط مناسب با جانباز و با شروه فعالیتهای انفرادی و گروهی ، وی را مورد ارزیابی عینی و عملی قرار می دهد و نتایج را به اطلاع تیم درمان رسانده تا تصمیمات لازم در خصوص درمان و توانبخشی بیمار اتخاذ گردد.
فعالیتهای جانبازان به صورت انفرادی و یا گروهی انجام می شود .
درفعالیت های گروهی که با شرکت تعدادی از جانبازان درانجام یک کار واحد مشارکت می نمایند ، با اهداف زیر انجام می شود:
برقراری ارتباط با دیگران-کنترل خشم-افزایش اعتماد به نفس-ایجاد رابطه دوستانه با یکدیگر و...
در فعالیتهای انفرادی که شخص به تنهایی آن را انجام می دهد، با اهداف زیر انجام می شود:
افزایش دقت وتمرکز-تحمل کاری-قدرت حل مسئله و...
نوع فعالیت : نقاشی- خطاطی- ساخت مجسمه های گلی- مشبک کاری- امور کشاورزی و باغبانی- بازیهای دو نفره و چند نفره- مطالعه کتاب ، مجلات و روزنامه- بازیهای فکری- نمایش فیلم-فعالیتهای ورزشی ( نرمش صبحگاهی برای کلیه جانبازان بستری،فوتبال ، مسابقه دارت در داخل مرکزو استفاده از سالن واستخر سرپوشیده در خارج از مرکز)

واحد روانشناسی مرکز توسط دو روانشناس با مدرک کارشناسی بالینی و کارشناس ارشد بالینی ، مشغول ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به جانبازان عزیز و خانواده های محترم شان می باشد.
اهم فعالیت های بخش روانشناسی مرکز به قرار ذیل می باشد:
1-انجام مشاوره های فردی با جانبازان که در این خصوص حمایت عاطفی و درک شرایط روحی روانی وی نقش تعیین کنند ه ای در ایجاد ارتباط موثر و همدلی با درمانجو دارد.
2-پس از انجام مشاوره و تشخیص مشکلات روحی روانی بیمار، رواندرمانی ، که از جمله درمان CBT در رابطه با وی انجام می شود.
3-مشاوره با خانواده جانبازان بستری شده در مرکز و راهنمایی آنها در خصوص درک شرایط و ناراحتی های جانباز وچگونگی برخورد با مشکلات آنها در جهت درمان مناسب
4-تشکیل کلاسهای گروه درمانی
5-انجام فعالیتهای گروهی و آموزشهای لازم با جانبازان کرونیک مرکز
6-مشاوره با جانبازان مراجعه کننده روزانه مرکز که به لحاظ روحی دچار مشکل شده و از بخش کاردرمانی روزانه ارجاع داده شده اند. برنامه های آموزش خانواده در مرکز:
با توجه به نقش کلیدی خانواده در روند درمان وبازتوانی جانبازان اعصاب و روان ، آموزش و دادن آگاهیهای لازم به آنها سبب می شود که درک صحیح و مثبت تری نسبت به بیماری روحی جانبازان پیدا نموده و این شناخت و آگاهی می تواند کاهش قابل ملاحظه ای در استرس های وارده بر انها داشته باشد.
از آنجا که برخی از خانواد های جانبازان از ماهیت ونوع بیماری ، حساسیت ها ، استرسورها ومنشاء مشکلات عصبی روحی جانباز خود بی اطلاع بوده ، و روشهای صحیح وعلمی برخورد وکنترل آن را نمی دانند علی رغم تلاشهای درمانی صورت گرفته و هزینه های انجام شده ، مشکلات بین فردی زیادی در این خانواده ها بچشم می خورد که مسلما عوارض بسیاری را در زمینه های فردی ، اجتماعی ، تربیتی و.... برای جانباز وخانواده به همراه خواهد داشت . وجود یک سیستم آموزشی مستمر وقوی بر مبنای نیاز خانواده جانبازان می تواند با صرف وقت وهزینه ای به مراتب کمتر از هزینه های درمانی و حقوقی از بروز عوارض نابهنجار بعدی در خانواده وبخصوص جهت فرزندان عزیز آنها جلوگیری نموده و زمینه را برای فراهم آوردن فضای مناسب زندگی و ارتقاء بهداشت روانی در خانواده ها فراهم نماید.
لذا برنامه های آموزش مهارتهای زندگی ، شناخت PTSD ، در مرکز به طور مستمر جهت خانواده های جانبازان برگزار می شود. طبق طرح مقایسه ای وآمار اخذ شده ، بین خانواده هایی که تحت برنامه آموزشی قرار گرفته اند ، تعدد بستری جانباز به مراتب کمتراست از خانواده هایی که تحت آموزش قرار نگرفته اند.
طرحها ی درمانی اجرا شده در مرکز بازتوانی جانبازان اعصاب و روان:
1-طرح اقتصاد ژتونی (token economy ) با همکاری خود جانبازان از سال 87 در مرکز اجرا می شود. نحوه اجرای این برنامه به این ترتیب است که در صورتی که جانباز با واحد های مختلف درمان (پرستاری ، روانشناسی ، مددکاری ، کاردرمانی ) همکاری کند، در فعالیتهای ورزشی و گروهی حضور یابد ، بهداشت فردی را رعایت کند ، ارتباط مناسب با سایر جانبازان و دیگران داشته باشد و در مجموع مقررات مرکز را رعایت کند ، حائز در یافت یک ژتون (یک ستاره سفید) می باشد. جانباز با دریافت ژتون می تواند به دلخواه خود از دکه فروشگاه مرکز که توسط یکی از جانبازان مراجعه کننده روزانه اداره می شود ، خرید کند یا پس انداز کند. ولی در صورتی که با عدم همکاری ژتون سیاه ( ستاره سیاه) دریافت کند ،سه ستاره سفید وی از بین می رود.
2-طرح کارگاه 8 جلسه ای آموزش خانواده ، این طرح برای سه گروه از بیماران افسرده ، PTSD و اسکیزوفرن اجرا می شود. ( جلسات پیشنهاد شده برای بیماران اسکیزو فرن ده جلسه می باشد ) این برنامه 18 جلسه بوده و از سایت اینترنتی دانشگاه کلمسون گرفته شده ودر هشت جلسه خلاصه شده است. این جلسات توسط روانشناس مرکز ، و با حضور حدود 10 الی 15 نفر از همسرا ن جانبازان اعصاب و روان برگزار می شود.
3-بازی رفتار خوب ( Good Behavior Game & GBG ) این تکنیک ، ترکیبی از چندین روش در قالب یک سیستم بسیار موثر است که برای حذف رفتار نا مناسب یا افزایش رفتار مناسب طراحی شده است.بازی رفتار خوب شامل موارد ذیل است :
الف-قواعدی که مشخص می کند دقیقا چه رفتارهایی باید تغییر یابند.
ب-اعمال پسخوراند
ج-تقویت براساس مقایسه عملکرد دو گروه از مراجعان
این برنامه در حال حاضر جهت انجام رفتار وکارهایی از قبیل آنکادر کردن تخت ، داشتن لباس تمیز ، نظافت شخصی ، انجام ورزش صبحگاهی ، شستن دست وصورت بعد از بلند شدن از خواب اجرا می شود.
4-حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد ( EMDR ) : نوعی درمان مواجهه سازی است برای درمانجویانی که استرس آسیب زایی را تجربه کرده اند . این روش که یکی از تکنیک هایی موثر جهت درمانPTSD می باشد در شرف اجرا در مرکز بازتوانی است. این درمان غرقه سازی تجسمی ، بازسازی شناختی و استفاده سریع و موزون از حرکات چشم و تحریک دو سویه گرا را شامل می شود. همچنین این برنامه از 8 مرحله تشکیل شده و از روشهای متعددی که در رفتاردرمانی به کار می روند استفاده می کند.
5- طرح اصلاح رفتار پنج نیرو (Five force)
این طرح مبتنی بر سیستم رفتار درمانی است که شامل 6-10 جلسه میباشد . در جلسات اول و دوم رفتارهای هدف تعیین میشود . در جلسه سوم رفتارها با توافق بیمار و مراقب مشخص شده و در چارت رفتاری وارد میشود . مراقب موظف است رفتارهای مثبت را با علامت ستاره یا مثبت و رفتارهای منفی را با علامت منفی یا نقطه سیاه مشخص کند .پنج نیرو در این برنامه مطرح است . این پنج نیرو که اساس این روش را تشکیل میدهد عبارتند از :
o تقویت مادی (Material Reinforcement)
o تقويت اجتماعي(Social Reinforcement)
o اقتصاد ژتونی (Token Economy)
o تنبیه ( Panishment)
o قرارداد وابستگی (Contingency Contracting)
در جلسه ای جداگانه با بیمار تقویتهای مورد علاقه جهت تکنیکهای اقتصاد ژتونی و تقویت مادی مشخص میشود و برنامه دقیقا برای بیمار تشریح میشود . این سیستم بیشتر بر روی بیماران روانی شدید وسایکوتیک قابل اجرا میباشد . جلسات بعدی شامل پیگیری برنامه و در صورت عدم تغییر در برخی از موارد ، ساختار را تغییر داده و بررسی های بیشتری بر روی نوع تنبیه و تقویت کننده ها و طریقه اجرا ی برنامه انجام میشود . این سیستم توسط روانشناس مرکز و با هدف تغییر رفتار های بیمار در منزل و کاهش بستری طراحی شده است . تا به حال بر روی دو بیمار اجرا شده است که نتایج قابل توجهی از قبیل مسواک زدن بصورت مرتب ، استحمام ، کاهش مصرف سیگار از 3 بسته به 1 بسته و مصرف صحیح داروها داشته است .
6- طرح قطع مصرف سیگار در مرکز :
همانطور که می دانیم دود سیگار حاوی مواد شیمیایی می باشد که با اثر بر بدن عوارض متعددی از قبیل فشار خون بالا، بیماریهای ریوی ، چربی خون با لا ( بویژه نوع LDL )، سرطان ریه ، سکته های قلبی و مغزی و ... را به دنبال دارد. با توجه به سن نسبتا بالای جانبازان ، عدم تحرک و یا کم تحرکی و همچنین کرونیک بودن تعدادی از آنها ، اضافه وزن و افزایش چربی خون در بیشتر جانبازان این مرکز با نظر تیم درمان مرکز تصمیم به قطع سیگار نمو ده ایم.

واحد مددکاری
مددکاری اجتماعی حرفه ایست بر اساس دانش و هنر که به افراد، گروهها و جامعه هایی که فرد در آن زندگی می کند کمک می کند، در جهت حل مسائل و مشکلات گوناگون خود با هدف توانبخشی و بازتوانی اقدام نماید. مددکار بوسیله ابزاری چون مصاحبه با مددجو و خانواده و مشاهده امکانات و محیط زندگی مددجو ( بازدید منزل )به بررسی و تشخیص مشکلات پرداخته و سپس با استفاده از شرایط مددجو و امکانات سیستم جهت حل این مشکلات اقدام می کند .
اهداف مددکاری :
- پذیرش مددجو از سوی خانواده و جلوگیری از طرد شدن وی
- کاهش مشکلات بین فردی مددجو در محل کار و محیط زندگی و جامعه
- کمک به کاهش عوامل استرس زا و کنترل بحرانهای روانی و اجتماعی
- کمک به قادر سازی مددجو و خانواده جهت حل مشکلات خود
ضرورت واحد مددکاری:
الف ) بسیاری از جانبازان اعصاب و روان بدلیل عدم داشتن قوای درکی و شناختی قادر به تشخیص و شناخت مشکلات گوناگون خود در زمینه های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نبوده و راه حل مناسب جهت حل این مشکلات را پیدا نمی کنند، در نتیجه این مشکلات لاینحل باقی مانده و خود سبب بروز مسائل و مشکلات بعدی برای مددجو و خانواده می گردد. در واقع کمک صحیح و به موقع مددکاری می تواند از بروز مسائلی همچون طلاق ، اعتیاد و سایر ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری نماید .
ب ) پیگیری و بررسی مسئله قیومیت جانبازان از طریق مراجع قضایی و ارتباط با آن مراجع جهت رفاه و توجه بیشتر به جانبازان
ج- ایجاد یک ارتباط صحیح و دائمی بین مددجو و خانواده و مددکار در جهت قادر ساختن مددجو و نظارت بر روند بازتوانی و توانبخشی و پیگیری نتایج آن به منظور پیشگیری از بروز مجدد مشکل.

طرح برنامه کمکی :

طرح کمکی عبارتست از برنامه ریزی جهت تعیین هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت توانبخشی و حمایتی با کمک خود مددجو و امکانات سیستم در جهت رسیدن به استقلال فردی وقادر سازی جهت حل مشکلات .
حوزه فعالیت های مددکار اجتماعی در مرکز بازتوانی جانباز ان اعصاب و روان ویلاشهر اقدامات مددکاری در این مرکز در چهار مرحله بدین شرح خلاصه می شود:
1- ارزیابی ( تشکیل پرونده مددکاری )
2- درمان و مددکاری گروهی
3- آماده سازی مددجو برای ترخیص و بازگشت به خانواده و جامعه
4- پیگیری پس از ترخیص ارزیابی( تشکیل پرونده مددکاری ):
الف- تاریخچه مشکل و علل بروز آن از نظر مددجو: مددجو خلاصه ای از سیر بروز مشکل خود و همچنین وضعیت خانوادگی و رابطه خود با دیگر اعضای خانواده و تاثیر دیگران در بوجود آمدن مشکل یا مشکلات را مطرح می نماید.
ب- ارزیابی مسئله و مشکل از نظر مددکار: مددکار به تحلیل و بررسی مشکلات مطرح شده از طرف مددجو پرداخته و مشکلات را ریشه یابی و اولویت بندی می کند.
درمان و مددکاری گروهی:
در این مرحله مددکاری به صورت تیمی و گروهی مطرح می باشد و مشکلات مددجویان در تیم درمان که شامل روانپزشک، مددکار اجتماعی، روانشناس بالینی، پرستار، کاردرمان است، مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ای مدون جهت بازتوانی مددجویان ارائه می گردد. و علاوه بر این مددکاری گروهی نیز به صورت تقسیم مددجویان به گروه های مختلف در دستور کار مددکار مرکز می باشد و همچنین مددکار نقش رابط بین تیم درمان و خانواده را نیز ایفاد کرده تا زمینه بازگشت مددجو به خانواده و جامعه نیز کم کم بوجود آمده و مددجو به آغوش گرم خانواده برگردد.
آماده سازی برای ترخیص و باز گشت به خانواده و جامعه:
در این مرحله مددکار از یک طرف تلاش می کند مددجو را برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی آماده سازد و از طرف دیگر آموزشهای لازم را در جهت نحوه برخورد مناسب با مددجو، به اعضاء خانواده ارائه می دهد تا مددجو را درک نموده و مورد بی احترامی قرار نگیرد. و همچنین هماهنگی لازم با شهرستان ها جهت اعزام جانبازان به محل زندگی انجام می گیرد.
پیگیری پس از ترخیص:
در این مرحله پیگیری های لازم در مورد وضعیت جانبازان در منزل صورت گرفته و توضیحات لازم در خصوص به موقع خوردن داروهای جانباز به خانواده داده می شود و در صورت تشدید بیماری چنانچه خانواده نتواند وی را جهت بستری شدن متقائد سازد هماهنگی های لازم با واحد های تخصصی جهت اعزام جانباز به مرکز انجام می گردد.


شما اینجا هستید: خانه مراکز درمانی بیمارستان روانپزشکی ویلاشهر مشهد