بازو همان بازو نیست

سلطان عثمانی از شاه اسماعیل صفوی درخواست کرد شمشیری که با آن لوله ی توپی را به دو نیم کرده بود را برای وی بفرستد. شاه اسماعیل درخواست سلطان عثمانی را اجابت کرد. وقتی شمشیر به دارالخلافه عثمانی رسید و سلطان در حضور اعیان و اشراف آن را بر روی لوله ی توپی آزمود،‌ اثر مطلوبی را به دست نیاورد و نامه ای به شاه اسماعیل نوشت و گله کرد که معلوم میشود شاه قزلباش یک شمشیر را از برادرش مضایقه کرده است. شاه اسماعیل هم در پاسخ نوشت: شمشیر همان شمشیر است، ولی بازو همان بازو نیست...

شما اینجا هستید: خانه داستان های کوتاه طنز بازو همان بازو نیست